Begrippen

Faalangst

Kobe heeft morgen examen. Hij blokt tot laat in de avond, slaapt vervolgens moeilijk in omdat hij bang is om zijn examen morgen niet te kunnen. ‘s Morgens voelt hij zich niet goed, hij heeft buikpijn en zweet enorm. Wanneer hij op het examen komt en de vragen krijgt weet hij plots niets meer en heeft een black-out.

Lisa daarentegen studeert nog nauwelijks. Ze denkt dat ze het examen toch niet zal kunnen en dan heeft studeren niet veel zin. Toch is ook zij een persoon met faalangst.

  • Faalangst is de vrees om te mislukken in een situatie die door de betrokkene als belangrijk wordt beschouwd en waarin hij een prestatie wil leveren die door anderen wordt beoordeeld. Daarbij schat hij zijn kans op mislukken als zeer reëel in.

 


Sociale vaardigheden

Joachim wordt uitgesloten in de klas, hij weet niet hoe hij dit moet aanpakken.

Seppe durft niet goed een gesprek met iemand aangaan, hij weet eigenlijk niet wat hij zou kunnen vertellen, alles wat hij bedenkt lijkt hem zo saai.

Katrijn durft niet opkomen voor haar mening, want ze is bang om zo haar vrienden kwijt te raken en zegt dus altijd ja.

Pieter komt soms verbaal agressief over omdat hij niet weet hoe hij op een assertieve manier zijn mening kan weergeven. Hij kan ook moeilijk om met kritiek.

  • Deze jongeren kunnen terecht in een sociale vaardigheidstraining.

 


Studievaardigheden

Marie haalde in het secundair onderwijs zeer goede punten, haar methode om alles te memoriseren scheen te werken. Eenmaal in het hoger onderwijs kreeg ze de leerstof niet verwerkt.

“Ik merk dat je gewerkt hebt, maar je mist de kern”. Dit staat voor de derde maal op het rapport van Robbe.
 

 
 

Alle rechten voorbehouden © 2006 - 2023, GiBS   Oude Markt 35/2, BE-3000 Leuven