Welkom

Het GiBS is een onafhankelijke, dus niet door de overheid gesubsidieerde, groepspraktijk en bestaat uit een team van masters in de klinische psychologie met een bijkomende opleiding in de gedragstherapie.

Ons team begeleidt studenten met studiemoeilijkheden die gepaard kunnen gaan met persoonlijke problemen. Onder studenten verstaan we jongeren uit het secundair onderwijs en studenten hoger en universitair onderwijs.

Voor informatie over de begeleiding van lagereschoolkinderen verwijzen we naar het CLB verbonden aan de school van het kind. Meer info hierover: www.ond.vlaanderen.be/clb.

 
 

Alle rechten voorbehouden ¬© 2006 - 2024, GiBS   Oude Markt 35/2, BE-3000 Leuven